Głównej zawartości

2018-04-26  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/8/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Remont sanitariatów na Oddziale Kardiologii w ramach dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIJACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1,2,3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
Załącznik nr 10 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty