Głównej zawartości


Sandomierskie Sympozjum Nefrologiczne„Sandomierskie Sympozjum Nefrologiczne”

W dniu 15.09.2017 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu odbędzie się Doroczne Spotkanie Nefrologiczne.

Temat naukowy Sympozjum Nefrologicznego: „Postępy w leczeniu chorób nerek”.
Tematy dodatkowe: „Przeszczepy szpiku” oraz „Metabolizm komórki nowotworowej - Różnice w metabolizmie komórki zdrowej”.

Wykładowcy:

Przewodniczący Konferencji Naukowej:

Prof. dr hab. Andrzej Książek Kierownik Kliniki Nefrologicznej U. M.
w Lublinie „Kłębuszkowe zapalenia nerek, w tym: Nefropatia IgA”

Współprzewodniczący Konferencji Naukowej:

  1. dr hab. Maciej Machaczka Kierownik Katedry Patofizjologicznej U. M.
    w Rzeszowie „Przeszczepu szpiku” oraz „Metabolizm komórki nowotworowej
    i zdrowej”
  2. dr hab. Wojciech Załuska Dziekan Wydziału Zagranicznego U. M. w Lublinie „Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów hemodializowanych”
  3. dr hab. Andrzej Jaroszyński Kierownik Kliniki Nefrologicznej U. M. w Kielcach „Nagła śmierć u pacjentów leczonych nerkozastępczo”
  4. Dr n. med. Krzysztof Bidas Dyrektor ds. med. Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach „Zaburzenia krzepnięcia krwi u pacjentów leczonych nerkozastępczo”
  5. Dr med. Tomasz Masternak – SSDŚ Sandomierz - „Dlaczego stajemy się grubi? Wnioski z badań metabolizmu”.

Posiłek główny po wykładach ok godziny 1500

Przewidywana liczba uczestników – lekarzy Polski Południowo-wschodniej – ok. 150 osób.