Komunikat Centrali NFZ„Specjalistyczna Poradnia Onkologiczna”

Rejestracja pacjentów pierwszorazowych jest możliwa telefonicznie pod numerem 158313131 lub osobiście w siedzibie Szpitala w budynku Poradni Specjalistycznych w Rejestracji Pierwszorazowej.

Przy rejestracji do Poradni Onkologicznej  nie wymagane jest skierowanie.

Pacjentów przyjmować będzie specjalista onkologii klinicznej Iwona Drab-Mazur.
Zapraszamy w każdą środę i czwartek w godzinach od 09:00  do 15:00.

W Poradni Onkologicznej zajmujemy się rozpoznawaniem procesu nowotworowego oraz  kontrolą po leczeniu chorób nowotworowych, a w szczególności:

✔ raka piersi
✔ raka płuca
✔ nowotworów narządu rodnego
✔ nowotworów przewodu pokarmowego (jelita grubego, trzustki, wątroby i dróg żółciowych)
✔ nowotworów urologicznych (rak pęcherza moczowego, rak gruczołu krokowego, rak jądra, rak nerki)
✔ nowotworów układu chłonnego (ziarnica złośliwa, chłoniaki)
✔ nowotworów tkanek miękkich

Podstawowym zadaniem Poradni Onkologicznej jest kwalifikacja chorych do leczenia:

• cytostatykami tzw. chemioterapią, immunoterapią, hormonoterapią
• kontrola po zakończeniu leczenia onkologicznego wszystkich chorych

Poradnia w ramach umowy z NFZ realizuje SZYBKĄ TERAPIĘ ONKOLOGICZNĄ

Do korzystania z SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ uprawnieni są pacjenci posiadający Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

Kartę wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia  nowotworu lub lekarz specjalista, który na podstawie badań rozpoznaje proces nowotworowy.

Dla pacjentów z potwierdzoną chorobą nowotworową, posiadających Kartę DiLO wielodyscyplinarny zespół specjalistów przygotowuje indywidualny plan leczenia onkologicznego. W celu sprawnego i szybkiego przeprowadzenia pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego  pacjentowi dedykowany jest Koordynator. Zbiera on dokumentację medyczną niezbędną do rozpoczęcia terapii, nadzoruje terminarz  badań i zabiegów  oraz umawia wizyty konsultacyjne. Koordynator towarzyszy  pacjentowi  aż do zakończenia leczenia.

W Poradni Onkologicznej odbywają się również konsultacje onkologiczne dla pacjentów szpitala.

Poradnia Onkologiczna współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Współpraca: