Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie:

Załącznik nr 1 - Zaburzenia połykania [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - Profilaktyka przeciwodleżynowa [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - Leki obniżające krzepliwość krwi [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - Pacjent po zabiegu dyskopatii szyjnej [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - Pacjent po zabiegu operacyjnym dyskopatii lędźwiowej [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - Instruktaż podawania heparyny drobnocząsteczkowej [ pobierz ]
Załącznik nr 7 - Technika pomiaru poziomu cukru za pomocą glukometru [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - Informator o cukrzycy [ pobierz ]
Załącznik nr 9 - Technika podawania insuliny wstrzykiwaczem automatycznym typu Pen [ pobierz ]
Załącznik nr 10 - Zalecenia dla pacjenta w jaki sposób radzić sobie z zaparciami [ pobierz ]
Załącznik nr 11 - Wykonanie inhalacji w warunkach domowych [ pobierz ]
Załącznik nr 12 - Zalecenia dla pacjentów leczonych lekami wziewnymi z użyciem inhalatora [ pobierz ]
Załącznik nr 13 - Zalecenia pielegniarskie dla pacjenta z Choroba Parkinsona [ pobierz ]
Załącznik nr 14 - Zalecenia pielegniarskie dla pacjenta po udarze mózgu [ pobierz ]
Załącznik nr 15 - Opieka nad pacjentem ze spastycznoscią po udarze mózgu [ pobierz ]
Załącznik nr 16 - Zalecenia dla pacjenta po angioplastyce tętnic wieńcowych z implantacją stentu [ pobierz ]
Załącznik nr 17 - Zalecenia dla pacjenta w przypadku pielegnacji ran przewlekłych [ pobierz ]
Załącznik nr 18 - Zalecenia dla pacjenta z kolostomią [ pobierz ]
Załącznik nr 19 - Zalecenia po operacji żylaków kończyny dolnej [ pobierz ]
Załącznik nr 20 - Zalecenia dla pacjenta z urostomią [ pobierz ]
Załącznik nr 21 - Zalecenia dla pacjentów z nefrostomią [ pobierz ]
Załącznik nr 22 - Zalecenia dla pacjenta z cystostomia [ pobierz ]
Załącznik nr 23 - Zalecenia dla pacjenta z przetoką do hemodializy [ pobierz ]
Załącznik nr 24 - Zalecenia dla pacjenta z cewnikiem do hemodializy [ pobierz ]
Załącznik nr 25 - Zalecenia dla pacjenta leczonego dializą otrzewnową [ pobierz ]
Załącznik nr 26 - Choroba nadciśnieniowa - technika pomiaru ciśnienia [ pobierz ]
Załącznik nr 27 - Zalecenia po operacji pęcherzyka żółciowego z powodu kamicy [ pobierz ]
Załącznik nr 28 - Zalecenia po operacji przepukliny pachwinowej [ pobierz ]
Załącznik nr 29 - Cewnik w pęcherzu moczowym [ pobierz ]
Załącznik nr 30 - Zalecenia dla rodziców dziecko z moczeniem nocnym [ pobierz ]
Załącznik nr 31 - Zalecenia dla pacjentów z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, owrzodzeniem stopy w cukrzycy [ pobierz ]
Załącznik nr 32 - Zalecenia dla pacjenta po alloplastyce stawu biodrowego [ pobierz ]
Załącznik nr 33 - Zalecenia dla pacjenta po alloplastyce stawu kolanowego [ pobierz ]
Załącznik nr 34 - Zapobieganie upadkom w domu [ pobierz ]
Załącznik nr 35 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym tętniaka mózgowego [ pobierz ]
Załącznik nr 36 - Zalecenia dla pacjenta po operacji krwiaka wewnątrzczaszkowego [ pobierz ]
Załącznik nr 37 - Zalecenia dla pacjenta po operacji guza kanału kręgowego [ pobierz ]
Załącznik nr 38 - Zalecenia dla pacjenta po operacji guza mózgu [ pobierz ]
Załącznik nr 39 - Zalecenia dla pacjenta po operacji zespołu cieśni nadgarstka [ pobierz ]
Załącznik nr 40 - Zalecenia dla pacjenta i rodziny z guzem mózgu [ pobierz ]
Załącznik nr 41 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym plastyki kosci czaszki [ pobierz ]
Załącznik nr 42 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym guza przysadki mózgowej z dojścia przez zatokę klinową [ pobierz ]
Załącznik nr 43 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym guza przysadki mózgowej z dojścia przezczaszkowego [ pobierz ]
Załącznik nr 44 - Suchość jamy ustnej [ pobierz ]
Załącznik nr 45 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym z ropniem mózgu [ pobierz ]
Załącznik nr 46 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym z guzem kości w obrębie głowy [ pobierz ]
Załącznik nr 47 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym z wodogłowiem [ pobierz ]
Załącznik nr 48 - Zalecenia dla pacjenta z bólami głowy [ pobierz ]
Załącznik nr 49 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu koronografii [ pobierz ]
Załącznik nr 50 - Zalecenia dla pacjenta po TURT przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego [ pobierz ]
Załącznik nr 51 - Zalecenia dla pacjenta po cystoskopii [ pobierz ]
Załącznik nr 52 - Zalecenia dla pacjenta z TURP przezcewkową resekcją gruczołu krokowego prostaty [ pobierz ]
Załącznik nr 53 - Zalecenia dla pacjenta po ESWL [ pobierz ]
Załącznik nr 54 - Zalecenia dla pacjenta po operacji stulejki [ pobierz ]
Załącznik nr 55 - Zalecenia dla pacjenta z kamicą nerkową, kolką nerkową [ pobierz ]
Załącznik nr 56 - Zalecenia dla pacjenta po usunięciu jądra [ pobierz ]
Załącznik nr 57 - Zalecenia dla pacjenta po biopsji stercza [ pobierz ]
Załącznik nr 58 - Zalecenia dla pacjenta z bólem kręgosłupa krzyżowo-ledźwiowego [ pobierz ]
Załącznik nr 59 - Zalecenia dla pacjenta z chorobą Alzhaimera i rodziny [ pobierz ]
Załącznik nr 60 - Zalecenia dla pacjenta ze stwardnieniem rozsianym i jego rodziny [ pobierz ]
Załącznik nr 61 - Zalecenia dla pacjenta z niewydolnością krążenia [ pobierz ]
Załącznik nr 62 - Zalecenia dla pacjenta po przebytym ostrym zespole wieńcowym [ pobierz ]
Załącznik nr 63 - Zalecenia przy wypisie noworodków z oddziału neonatologicznego do domu [ pobierz ]
Załącznik nr 64 - Zalecenia dla pacjentki karmiącej piersią [ pobierz ]
Załącznik nr 65 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu usunięcia zmiany skórnej [ pobierz ]
Załącznik nr 66 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu chirurgicznym w jamie ustnej [ pobierz ]
Załącznik nr 67 - Zalecenia dla pacjenta po leczeniu zapalenia ślinianek, kamicy ślinianek [ pobierz ]
Załącznik nr 68 - Zalecenia dla pacjenta po punkcji BAC [ pobierz ]
Załącznik nr 69 - Zalecenia dla pacjentki po zabiegach ginekologicznych [ pobierz ]
Załącznik nr 70 - Zaleceniadla pacjentki po operacjiginekologicznej drogą pochwową [ pobierz ]
Załącznik nr 71 - Zalecenia dla pacjentki po operacji giekologicznej drogą brzuszną [ pobierz ]
Załącznik nr 72 - Zalecenia dla pacjentki po porodzie i cięciu cesarskim [ pobierz ]
Załącznik nr 73 - Zalecenia dla pacjenta po usunięciu krwiaka przegrody nosa [ pobierz ]
Załącznik nr 74 - Zalecenia dla pacjenta po leczeniu zaburzeń połykania [ pobierz ]
Załącznik nr 75 - Zalecenia dla pacjenta chorego na padaczkę i jego rodziny [ pobierz ]
Załącznik nr 76 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu podcięcia wędzidełka języka [ pobierz ]
Załącznik nr 77 - Zalecenia dla pacjenta po usunięciu krwiaka małżowiny usznej [ pobierz ]
Załącznik nr 78 - Zalecenia dla pacjenta po usunięciu krwiaka przegrody nosa [ pobierz ]
Załącznik nr 79 - Zalecenia dla pacjenta z polineuropatią [ pobierz ]
Załącznik nr 80 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu bronchoskopii [ pobierz ]
Załącznik nr 81 - Zalecenia dla pacjenta z przemijającym atakiem niedokrwiennym mózgu TIA [ pobierz ]
Załącznik nr 82 - Zalecenia dla pacjenta leczonego z powodu bólu głowy [ pobierz ]
Załącznik nr 83 - Zalecenia dla pacjenta przy krwawieniu z nosa [ pobierz ]
Załącznik nr 84 - Zalecenia dla pacjenta po leczeniu zapalenia ucha [ pobierz ]
Załącznik nr 85 - Zalecenia dla pacjenta po leczeniu zapalenia krtani [ pobierz ]
Załącznik nr 86 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu usunięcia polipów nosa, zatok -polipektomii [ pobierz ]
Załącznik nr 87 - Zalecenia dla pacjenta po perforacji błony bębenkowej [ pobierz ]
Załącznik nr 88 - Zalecenia dla pacjenta po leczeniu zapalenia zatok szczękowych [ pobierz ]
Załącznik nr 89 - Zalecenia dla pacjenta po operacji zatok szczekowych [ pobierz ]
Załącznik nr 90 - Zalecenia dla pacjenta z chorobą Manierea [ pobierz ]
Załącznik nr 91 - Zalecenia dla pacjenta po usunięciu migdałków podniebiennych [ pobierz ]
Załącznik nr 92 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu nacięcia ropnia około migdałkowego [ pobierz ]
Załącznik nr 93 - Zalecenia dla pacjenta leczonego z powodu niedosłuchu i szumów usznych [ pobierz ]
Załącznik nr 94 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu usunięcia polipów krtani [ pobierz ]
Załącznik nr 95 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu repozycji kości nosa [ pobierz ]
Załącznik nr 96 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu plastyki przegrody nosa [ pobierz ]
Załącznik nr 97 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu usunięcia migdałka gardłowego [ pobierz ]
Załącznik nr 98 - Zalecenia dla rodziców- dziecko z zapaleniem oskrzeli [ pobierz ]
Załącznik nr 99 - Zalecenia dla rodziców - dziecko z ostrą biegunką infekcyjną [ pobierz ]
Załącznik nr 100 - Zalecenia dla rodziców - dziecko z padaczką [ pobierz ]
Załącznik nr 101 - Zalecenia dla rodziców - dziecko z zakażeniem układu moczowego [ pobierz ]
Załącznik nr 102 - Zalecenia dla rodziców - dziecko z kamicą nerkową [ pobierz ]
Załącznik nr 103 - Zalecenia dla rodziców - dziecko z zespołem nerczycowym [ pobierz ]
Załącznik nr 104 - Zalecenia dla pacjenta z zawrotami głowy [ pobierz ]
Załącznik nr 105 - Zalecenia dla pacjenta po utracie przytomności [ pobierz ]
Załącznik nr 106 - Zalecenia dla pacjenta i jego rodziny - profilaktyka odleżyn [ pobierz ]
Załącznik nr 107 - Zalecenia dla pacjenta z dną moczanową [ pobierz ]
Załącznik nr 108 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym dyskopatii piersiowej [ pobierz ]
Załącznik nr 109 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu operacyjnym stabilizacji lędźwiowej [ pobierz ]
Załącznik nr 110 - Zalecenia dla pacjenta z zesztywniajacym zapaleniem stawów kręgosłupa [ pobierz ]
Załącznik nr 111 - Zalecenia dla pacjenta z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów [ pobierz ]
Załącznik nr 112 - Zalecenia dla pacjenta chorego na osteoporozę [ pobierz ]
Załącznik nr 113 - Zalecenia dla pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawów [ pobierz ]
Załącznik nr 114 - Zalecenia dla pacjenta z zespołem Sjogrena [ pobierz ]
Załącznik nr 115 - Zalecenia dla pacjenta z bólami kręgosłupa [ pobierz ]
Załącznik nr 116 - Zalecenia dla pacjenta z twardziną układową [ pobierz ]
Załącznik nr 117 - Zalecenia dla pacjenta w Łuszczycowym Zapaleniu Stawów [ pobierz ]
 Załącznik nr 118 - Zalecenia dla pacjenta z migotaniem przedsionków [ pobierz ]
 Załącznik nr 119 - Zalecenia dla pacjenta po zabiegu ablacji [ pobierz ]