Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

Sandomierski szpital oddany został do użytku w 1982 r.

Dysponuje 469  łóżkami szpitalnymi i 14 łożeczkami noworodkowymi oraz 6 inkubatorami na 24 oddziałach. Dodatkowo posiadamy 52 miejsc na oddziałach dziennych.

Hospitalizujemy pacjentów i wykonujemy wysoko specjalistyczne badania: Rezonansu Magnetycznego, Tomografu Komputerowego, hamodynamiczne, USG, RTG, endoskopowe, diagnostyczne laparaskopowe, diagnostyczne kardiologiczne,  zapewniamy szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych. Dla potrzeb diagnostycznych funkcjonuje: Dział Diagnostyczny ( Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Radiologii, Zakład patomorfologii, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia EEG i EMG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Spirometrii). Pacjenci mogą korzystać z porad lekarskich w poradniach specjalistycznych.
Oddziały wyposażone są w nowoczesną aparaturę i sprzęt aby świadczyć usługi na wysokim poziomie.
 
Mocną stroną szpitala jest zatrudniona kadra, która stanowi atut szpitala, z poświeceniem realizująca zadania Ochrony Zdrowia.
 

 W szpitalu realizowane są programy:

- pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego
-programy lekowe: Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym (Łzs), Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów i Młodzieńczego ldiopatycznego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym, Leczenie Spastyczności w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, Leczenie Stwardnienia Rozsianego, Leczenie Dystonii Ogniskowych i Połowicznego Kurczu Twarzy, Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności u Dzieci, leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym
- pilotażowy program badania kobiet w ciąży w keirunku zakażeń HCV
– promocja karmienia piersią,
- pobieranie materialu z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
– zwalczanie zakażeń wewnątrzszpitalnych,
– zapobieganie odleżynom,
– badanie satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego.

Służby techniczne powołane zostały w celu utrzymania szpitala i jego urządzeń w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użytkowania.

Stale modernizują, konserwują, remontują szpital poprawiając jego wizerunek, warunki lokalowe i sanitarne.

Dysponujemy nowoczesną kotłownią w pełni zautomatyzowaną i bezpieczna dla środowiska, stacje uzdatniania wody, dbamy o bezpieczeństwo ppoż. instalując sygnalizację alarmową.

Uruchomiliśmy nowoczesną centralę telefoniczną co pozwoli na sprawniejsze wykonywanie połączeń telefonicznych, zamontowano odbiorniki telewizyjne na oddziałach.

 

 

 

^ Angiograf Innova na Oddziale Kardiologii

 

Inwestujemy w sprzęt i rozwiązania na najwyższym światowym poziomie.