Oddział Kardiologiczny

Kierownik oddziału:
lek. med. Mateusz Sobota - specjalista kardiolog

Zastępca dr n. med. Krzysztof Chara
Zastępca lek. med. Anna Grzesik

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca:
mgr Beata Dziarek - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 

Telefony:
(15) 83 30 624 Gabinet Lekarski
(15) 83 30 694 Dyżurka Pielęgniarek
(15) 83 30 629 R1 sala Kardiologiczna
(15) 83 30 688 R2 sala Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego 
(15) 83 30 755 Pracownia diagnostyki kardiologicznej dla pacjentów z oddziału
(15) 83 30 545 Pracowania diagnostyki kardiologicznej dla pacjentów ambulatoryjnych
(15) 83 30 725 Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
(15) 83 30 716 Przyszpitalna poradnia Kardiologiczna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Charakterystyka oddziału:

Oddział Kardiologii powstał 20.03.2002r.na bazie II Oddziału Wewnętrznego.                                        

W obrębie oddziału są dwie sale intensywnej opieki kardiologicznej służące leczeniu najbardziej zagrożonych chorych.
Na pierwszą „R” są przyjmowani pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz wszyscy chorzy po zabiegach interwencyjnych na naczyniach wieńcowych.
Na drugą salę R są przyjmowani pacjenci z ostrą niewydolnością serca, groźnymi  zaburzeniami rytmu i przewodzenia.

Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory, urządzenia do czasowej stymulacji serca,  dostęp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej umożliwiający prowadzenie chorych we wstrząsie, aparat echo.

Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i RR.

Ilość łóżek: 52

sala R1 Ilość łóżek intensywnej opieki kardiologicznej: (8)
sala R2 Ilość łóżek intensywnej opieki kardiologicznej: (8)
Sala nr 1 (3 łóżka)
Sala nr 2 (4 łóżka)
Sala nr 3 (4 łóżka)
Sala nr 4 (4 łóżka)
Sala nr 5 (4 łóżka)
Sala nr 6 (4 łóżka)
Sala nr 7 (4 łóżka)
Sala nr 8 (8 łóżka)
Sala izolatka (1 łóżko)

Na terenie oddziału znajdują się pracownie diagnostyki kardiologicznej:

1) Pracownie echokardiografii

W pracowni wykonuje się klasyczne:

- badanie przezklatkowe (TTE)
- badanie przezprzełykowe (TEE)
- echokardiograficzne próby obciążeniowe (najczęściej z wykorzystaniem dobutaminy).

 Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale.

2) Pracownia testów wysiłkowych

Badania wykonywane są na bieżni ruchomej firmy OXFORD TRACKMASTER. Wykonuje się badania celem diagnostyki choroby wieńcowej oraz oceny rokowania u pacjentów z chorobą wieńcową. Badania wykonane są pacjentom przebywającym w oddziale, a także leczonym w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej.

3) Pracownia diagnostyki EKG metodą Holtera

Pracownia wyposażona jest w 14 aparatów służących do rejestracji i analizy ciągłego wielogodzinnego, a nawet wielodniowego zapisu EKG.

4) Oddział współpracuje z Pracownią Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki

Pracownia została otwarta w roku 2006. Od tego czasu pełnimy ciągły 24- godzinny dyżur dla pacjentów umożliwiający zabiegowe leczenie chorych z ostrym zespołem wieńcowym, w tym z zawałem serca, poprzez natychmiastowe wykonanie koronarografii i angioplastyki wieńcowej.

Badania diagnostyczne:

- koronarografia
- bypassografia
- echokardiografia wewnątrzwieńcowa – IVUS
- ocena rezerwy wieńcowej - FFR
- wentrykulografia
- angiografia tętnic domózgowych i naczyń obwodowych

Zabiegi lecznicze:

- angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych, w tym z użyciem balonów uwalniaących leki -antyproliferacyjne – DEB
- angioplastyka z użyciem stentów uwalniających leki antyproliferacyjne – DES
- rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO
- zabiegi w wadach strukturalnych serca – ASD, PFO,
- rotablacja wewnątrzwieńcowa
- czasowe zabezpieczenie elektrodą andokawitarną

Personel lekarski [ pobierz ]
Personel pielęgniarski [ pobierz ]