Nazwa:
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Adres:
ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz
Poczta: maile
Skrzynka ePUAP:  /ssdz/SkrytkaESP

Telefony:

/0-15/ 833-0 + nr wewnętrzny komórki organizacyjnej
Fax: /0-15/ 832-35-75
Status prawny:
Powiatowa osoba prawna
p.o. Dyrektor Naczelny:
Andrzej Swajda
/0-15/ 833-06-14
Główny Księgowy:
Dorota Bielecka
/0-15/ 833-07-29
Naczelna Pielęgniarka:
Krystyna Karnas
/0-15/ 833-06-06
Organ założycielski:
Rada Powiatu Sandomierskiego