Struktura organizacyjna

W skład Zakładu wchodzą następujące piony :

 1. pion działalności leczniczej :
  1. szpital,
  2. ambulatorium ,
  3. pion ekonomiczny,
   1. dział księgowości
   2. zaopatrzenie,
   3. zamówienia publiczne
   4. pion eksploatacyjno – administracyjny,
   5. pion organizacyjno-prawny
   6. dział rozliczeń świadczeń zdrowotnych i statystyki medycznej,
   7. samodzielne stanowiska.

1.W skład Szpitala wchodzą;

1) Oddział Chirurgiczny

2) Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

3) Oddział Chorób Wewnętrznych

4) Oddział Endokrynologiczny

5) Oddział Położniczo-ginekologiczny

6) Oddział Kardiologiczny

a ) Pracownia Hemodynamiki

b)  Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

7) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

8) Oddział Neonatologiczny

9) Oddział Neurologiczny

a) Pracownia EEG i EMG

10) Oddział Udarowy

11) Oddział Otolaryngologiczny

12) Oddział Nefrologiczny

a) Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

13) Oddział Nefrologiczny Dziecięcy

14) Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

15) Oddział Psychiatryczny

a) Izba Przyjęć Szpitala- Psychiatryczna

16) Oddział Dzienny Psychiatryczny

17) Oddział Reumatologiczny

18) Oddział Rehabilitacyjny

19) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

20) Oddział Rehabilitacji Dziennej

21) Oddział Urologiczny

22) Oddział Medycyny Paliatywnej

23) Szpitalny Oddział Ratunkowy

24) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

25) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ;

a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

b) Pracownia Mikrobiologii Klinicznej

c) Pracownia Serologii

26) Zakład Radiologii ;

a) Pracownia RTG Ogólna

b) Pracownia Mammografii

c) Pracownia USG

d) Pracownia Angiografii

e) Pracownia Densytometryczna

f) Pracownia Tomografii Komputerowej

g) Pracownia Rezonansu Magnetycznego

27) Centralna sterylizacja

28) Apteka szpitalna

29) Blok Operacyjny

30) Zakład Patomorfologii;

a) Pracownia Histopatologiczna

b) Pracownia Cytologiczna

c) Prosektorium

31) Samodzielne Stanowisko ds. Promocji  Zdrowia

32) Samodzielne Stanowisko ds. Zakażeń  Wewnątrzszpitalnych.

2. W skład Ambulatorium wchodzą ;

1) Poradnia Alergologiczna

2) Poradnia Chirurgii naczyniowej

3) Poradnia Chirurgii onkologicznej

4) Poradnia Chirurgii ogólnej

5) Poradnia Chorób zakaźnych

6) Poradnia Diabetologiczna

7) Poradnia Endokrynologiczna i chorób tarczycy

8) Poradnia Położniczo-ginekologiczna

9) Poradnia Gruźlicy i chorób płuc

10) Poradnia Kardiologiczna

11) Poradnia Kardiologiczna dziecięca

12) Poradnia Otolaryngologiczna

13) Poradnia Logopedyczna

14) Poradnia Medycyny pracy

15) Poradnia Nefrologiczna

16) Poradnia Nefrologiczna dla dzieci

17) Poradnia Neurologiczna

18) Poradnia Neurologiczna dziecięca

19) Poradnia Medycyny Paliatywnej

20) Poradnia Chirurgii urazowo-ortopedycznej

21) Poradnia Neonatologiczna

22) Poradnia Preluksacyjna

23) Poradnia Psychologiczna

24) Poradnia Rehabilitacyjna

25) Poradnia Reumatologiczna

26) Poradnia Leczenia  uzależnień

27) Poradnia Urologiczna

28) Poradnia Zdrowia Psychicznego

29) Poradnia Osteoporozy

30) Poradnia Hepatologiczna

31) Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci

32) Zespół Domowego Leczenia Tlenem

33) Szkoła Rodzenia

34) Zakład Rehabilitacji  Leczniczej

a) Pracowni Kinezyterapii

b) Pracownia Fizykoterapii

c) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

35)Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

36) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej

37)Punkt Pobrań Materiałów do Badań

38) Pracownia Endoskopii

39) Pracownia Spirometrii

40) Oddział neurochirurgii