I. Zadania i organizacja              

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu i wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Świętokrzyskiego. Zadania SOR :
* podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowotnego
* zabezpieczanie nocnej i świątecznej, stacjonarnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (w dni powszednie od 18:00 do 8:00, w dni świąteczne – całą dobę)
* przyjmowanie pacjentów w trybie planowym, za skierowaniami, na wszystkie oddziały szpitalne
* prowadzenie specjalizacji z dziedziny medycyny ratunkowej - 3 miejsca specjalizacyjne

Obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
o segregacji i przyjęć (w tym Izba Przyjęć Psychiatryczna, IP Ginekologiczno-Położnicza i IP Dziecięca),
o obserwacyjno-konsultacyjny,
o resuscytacyjny,
o zabiegowy,
o zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Oddział pracuje całą dobę i jest zabezpieczany przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: 
*ortopedii i traumatologii
*chirurgii
*anestezjologii
*medycyny ratunkowej
*medycyny rodzinnej

II. Personel Oddziału:
p.o kierownika SOR - lek. Jarosław Kurasik, specjalista chirurg w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
Pielęgniarz oddziałowy – mgr Walenty Ordon, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Z-ca piel. oddziałowego – pielęgniarka z licencjatem Marta Dziewulska

Kadra lekarska: lek. Marta Bryk-Kitlińska, lek. Marek Kania, lek. Zdzisław Kosior,

Kadra pielęgniarska – 21 w tym 6 magistrów oraz 8 osób posiadających specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego.
Ratownicy medyczni - 7 osób.
Pozostały personel pielęgniarski posiada kursy kwalifikacyjne: z pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.
Sekretarka - 1
 
Najważniejsze numery telefonów:
- obszar segregacji i przyjęć  15 83-30-509, 15 83-30-502, 15 83-22-222, tel/fax 15 83-30-574
15 83-30-653 (IP Dziecięca)
15 83-30-691 (IP Psychiatryczna)
15 83-30-632 (IP Ginekologiczna)

- obszar obserwacyjno-konsultacyjny 15 83-30-639, 15 83-30-509
- kierownik SOR/pielęgniarz oddziałowy 15 83-30-651
- gabinet lekarza SOR    15 83-30-632