Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji„Izba Przyjęć Planowych"

Informujemy, że z dniem 16 listopada 2020 roku zostanie uruchomiona Izba Przyjęć Planowych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Lokalizacja nowej Izby Przyjęć Planowych to budynek Pawilonu Specjalistycznego – wejście przy budynku Stacji Dializ (w tyle kompleksu szpitalnego). Prosimy o terminowe zgłaszanie się chorych celem przyjęcia do Szpitala. Każdy planowo przyjmowany chory będzie miał wykonany test antygenowy na SARS-CoV-2. 

 

GODZINY PRZYJĘĆ  PLANOWYCH DO ODDZIAŁÓW (OBOWIĄZUJE OD 22 WRZEŚNIA 2022R.)

  Godziny rejestracji
i przyjęć
Nazwa oddziału
1. 7.00- 9.00 Urologiczny
    Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Otolaryngologiczny
    Dzienny Psychiatryczny
    Nefrologiczny
2. 9.30-10.00 Chirurgiczny
3. 10.00-11.00 Reumatologiczny
    Rehabilitacyjny
4. 10.00-11.30 Neurochirurgiczny
    Kardiologiczny
5. 11.30-12.30 Klinika Neurologii
6. 11.30-14.00 Wewnętrzny
    Medycyny Paliatywnej

W dni wolne  od pracy przyjęcia planowe odbywają się również w Planowej Izbie Przyjęć wg ustalonego harmonogramu.

  • Przyjęcia planowe do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego odbywają się w Położniczo-Ginekologicznej Izbie Przyjęć (obok SOR w głównym budynku szpitala).
  • Przyjęcia planowe do Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej oraz Oddziału Nefrologii Dziecięcej odbywają się w Pediatrycznej Izbie Przyjęć (przy Oddziale Pediatrycznym, przy Oddziale Nefrologicznym Dziecięcym)

Pacjent  w wyznaczonym terminie zgłasza się  ze skierowaniem do Izby Przyjęć Planowych.

Personel pracujący w Izby Przyjęć Planowych (pielęgniarka, sekretarka medyczna) potwierdza dane identyfikacyjne pacjenta na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu weryfikującego tożsamość z danymi ze skierowania.

Po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z udokumentowaniem przyjęcia w systemie AMMS, wyrażeniu zgody na leczenie szpitalne udokumentowanej własnoręcznym podpisem pacjenta, pacjent jest odprowadzany do oddziału szpitalnego.

Pacjent zabiera do szpitala tylko niezbędne rzeczy osobiste. Ubrania wierzchnie, obuwie oraz rzeczy wartościowe pacjent może przekazać do depozytu szpitalnego zgodnie z obowiązującą w SSDŚ procedurą.  Za rzeczy nie pozostawione  w depozycie, szpital nie ponosi odpowiedzialności

Nie przewiduje się wnoszenia odzieży wierzchniej do oddziałów szpitalnych.

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dokumentacja medyczna- karty informacyjne z leczenia szpitalnego, niezbędne wyniki badań.

Rzeczy osobiste potrzebne podczas pobytu w szpitalu:

  • piżama lub inna odzież nocna, szlafrok
  • obuwie zmienne
  • przybory toaletowe,
  • ręcznik,
  • przyjmowane leki.