dofinansowanie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO SUBFUNDUSZU MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ:  MINISTRA ZDROWIA 

W RAMACH UMOWY NR: DOI/FM/SMPL/111/MDSOR/2023/422/317 ZAWARTEJ W DNIU 24.11.2023 R

NAZWA ZADANIA: DOPOSAŻENIE SOR ORAZ PRACOWNI Z NIM WSPÓŁPRACUJĄCYCH  W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU

DOFINANSOWANIE ZADANIA NA 2024 ROK: 4.699.800,00 zł. 

DOFINANSOWANIE ZADANIA NA 2025 ROK: 4.500.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 9.199.800,00 zł 

Opis zadania: Celem doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Diagnostycznych współpracujących z SOR, zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, znacznie wpłynie na poprawę funkcjonalności i efektywności opieki nad pacjentem. Ponadto zwiększy się również przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów oraz dokładność diagnostyki i poprawa efektywności leczenia.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI OBEJMUJE ZAKUP:

• Tomograf komputerowy

• Cyfrowe RTG stacjonarne

• Cyfrowe RTG przewoźne

• Aparat USG z Dopplerem

• Aparat USG przewoźny

• Wózki do transportu chorych, przezierne dla promieni RTG – 2 szt.

• Stół operacyjny

• Aparat EKG jezdny – 3 szt.

• Defibrylator -  2 szt.

• Analizator parametrów krytycznych – 2 szt.

• Zestaw endoskopów z oprzyrządowaniem 

• Kardiomonitor jezdny

 

dofinansowanie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO

NAZWA ZADANIA: Przebudowa, modernizacja dźwigu szpitalnego zamontowanego w budynku F Szpitala w Sandomierzu

Całkowita wartość inwestycji: 404.178,00 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON: 202.000,00 zł.

Numer umowy: 24/RB/24

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 9 kwiecień 2024 r.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zostanie wymieniony jeden dźwig szpitalny o udźwigu 1000 kg zlokalizowany w budynku Przychodni Specjalistycznych („bud. F”) szpitala w Sandomierzu.. W budynku „F” winda porusza się na wszystkich siedmiu kondygnacjach od -2 do 4. W ramach przebudowy, modernizacji zostaną wykonane niezbędne roboty budowlane, oraz zamontowany zostanie nowy dźwig z napędem bezreduktorowym, przystosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w wymagane sygnalizatory dźwiękowe i świetlne oraz przyciski z grafiką Braille´a. W budynku „F” na poziomie 3 i 4 mieści się Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej, dlatego korzystać z nowego dźwigu będą również osoby chore i niepełnosprawne, którym są udzielanie świadczenia rehabilitacyjne.

dofinansowanie

 

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ:  MINISTERSTWO ZDROWIA Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO SUBFUNDUSZU TERAPEUTYCZNO – INNOWACYJNEGO

W RAMACH UMOWY NR FM-STI-01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22776/23/422/22 ZAWARTEJ W DNIU 30.10.2023 R.

NAZWA ZADANIA: WSPARCIE ROZWOJU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W URZĄDZENIA ROBOTYCZNE DO REHABILITACJI

Nazwa zakupu: „Dostawa robota kończyn dolnych”

Wartość zadania: 995.444,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 995.444,00 zł.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zakupiono Robot do rehabilitacji kończyn dolnych. Celem zakupu jest podniesienie standardu świadczonych usług, oraz zwiększenie zakresu świadczeń udzielanych z wykorzystaniem robotyki w rehabilitacji neurologicznej i ogólnousprawniającej w naszej placówce. Posiadanie urządzenia tej klasy znacznie przyczyni się do poprawy komfortu i efektywności leczenia naszych pacjentów, pomoże powrócić do sprawności między innymi pacjentom po udarach mózgowych.

dofinansowanie

 

Nazwa zadania: Zakup Rezonansu Magnetycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Szacunkowa wartość robót: 3.200.000,00 zł

Całkowita wartość: 4.399.099,15 zł

dofinansowanie

 

Nazwa Programu: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Wartość zadania: 400.491,60 zł.

Wysokość dofinansowania: 399.600,00 zł.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zakupiono Cystoskopy Pentax FCY15-RBS w ilości 10 sztuk, przeznaczone do wykonywania badań urologicznych (Cystoskopii). Badanie pozwala ocenić stan cewki moczowej i pęcherza moczowego, a także umożliwić unaocznienie zmian zachodzących w pęcherzu moczowym i ujściach moczowodów. Stanowi niezwykle istotny element w rozpoznawaniu i różnicowaniu stanów zapalnych oraz guzów pęcherza moczowego.

 

dofinansowanie

 

Nazwa zadania: „Przebudowa modernizacja dwóch dźwigów szpitalnych zamontowanych w Pawilonie Specjalistycznym Szpitala w Sandomierzu”

Szacunkowa wartość robót: 791.426,98 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON: 380.000,00 zł.