dofinansowanie

 

Nazwa zadania: Zakup Rezonansu Magnetycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Szacunkowa wartość robót: 3.200.000,00 zł

Całkowita wartość: 4.399.099,15 zł

dofinansowanie

 

Nazwa Programu: NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

Wartość zadania: 400.491,60 zł.

Wysokość dofinansowania: 399.600,00 zł.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zakupiono Cystoskopy Pentax FCY15-RBS w ilości 10 sztuk, przeznaczone do wykonywania badań urologicznych (Cystoskopii). Badanie pozwala ocenić stan cewki moczowej i pęcherza moczowego, a także umożliwić unaocznienie zmian zachodzących w pęcherzu moczowym i ujściach moczowodów. Stanowi niezwykle istotny element w rozpoznawaniu i różnicowaniu stanów zapalnych oraz guzów pęcherza moczowego.

 

dofinansowanie

 

Nazwa zadania: „Przebudowa modernizacja dwóch dźwigów szpitalnych zamontowanych w Pawilonie Specjalistycznym Szpitala w Sandomierzu”

Szacunkowa wartość robót: 791.426,98 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON: 380.000,00 zł.