dofinansowanie

 

Nazwa zadania: „Przebudowa modernizacja dwóch dźwigów szpitalnych zamontowanych w Pawilonie Specjalistycznym Szpitala w Sandomierzu”

Szacunkowa wartość robót: 791.426,98 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON: 380.000,00 zł.