zamowieniazapytania

Zapytanie ofertowe - Wybór biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu za 2021 i 2022 rok.

Powiat Sandomierski działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217) zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na usługę dotyczącą badania i ocenę oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu za 2021 i 2022 rok.

 

Pobierz treść ogłoszenia


Zapytanie ofertowe nr 4/2021 "Dostawa artykułów biurowych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

pdf Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 31/2020 "Dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 29/2020 "Dostawa paczek mikołajkowych dla dzieci"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2020 "Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz; zaprasza do złożenia oferty na „dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus,

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2020 "Zakup papy termozgrzewalnej"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz; zaprasza do złożenia oferty na Zakup papy termozgrzewalnej,

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2020 "Dostawa artykułów biurowych"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz; zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę artykułów biurowych,

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty