informacjaInformacja:  10.11.2023 roku (dzień wolny za święto 11.11.2023 roku) -
Jest dniem wolnym dla pracowników Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

W tym dniu nie pracują:
- Poradnie Specjalistyczne,
- Administracja,
- Nie są wykonywane badania ambulatoryjne.

Szpital pracuje w systemie dyżurowym.


informacja Informacja:  07.11.2023 roku

W związku z narastającą liczbą infekcji wirusowych, w tym zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zaleca się:

1. Podczas odwiedzin w oddziale stosowanie maseczek jednorazowych

2. Zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji dróg oddechowych

3. Ograniczenie odwiedzin do jednego odwiedzającego u pacjenta w czasie nie dłuższym niż 15 minut w godz. 13-19 (zgodnie z regulaminem odwiedzin)

4. Odwiedzanie pacjentów objętych izolacją wyłącznie za zgodą personelu medycznego, z zastosowaniem wskazówek dotyczących zasad stosowania środków ochrony indywidualnej


informacja„45 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża”

Dziś  mija 45 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Metropolita krakowski został wybrany na papieża 16 października 1978 r. i przybrał imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości, w dziejach Kościoła.  Święty Jana Pawła II. został wyniesiony na ołtarze 27 kwietnia 2014 r. Jednym ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu papieża z Polski było wezwanie - "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Słowa przez niego wypowiedziane wciąż brzmią w naszych sercach.

 

W rocznicę wyboru pamiętamy
Dyrekcja i pracownicy

Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu


„Przegląd akredytacyjny w sandomierskim Szpitalu”

W dniach 13-15 września 2023 roku w naszym Szpitalu odbył się przegląd akredytacyjny przeprowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Pięcioro Wizytatorów zapoznało się z funkcjonowaniem Szpitala, przejrzało dokumentację medyczną oraz rozmawiało z pracownikami Szpitala i pacjentami. Jest nam miło wszystkich poinformować, że otrzymaliśmy raport z przeglądu akredytacyjnego, w którym nasz Szpital został oceniony pozytywnie, a nasz poziom spełnienia wymaganych standardów jakościowych wyniósł 83 %. Najlepiej ocenionymi obszarami są Laboratorium, Diagnostyka Obrazowa, Zarządzanie Ogólne, Ciągłość Opieki i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Te dobre wyniki świadczą o wysokiej jakości usług świadczonych przez Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, jednocześnie znaleźliśmy się w elitarnej grupie placówek medycznych akredytowanych przez Ministra Zdrowia.
Nieco wcześniej, w dniach 7-8 września 2023 roku mieliśmy audit sprawdzający i oceniający stopień spełniania wymagań określonych w ISO 9001:2015. W otrzymanym raporcie uzyskaliśmy informację, że zostaliśmy ocenieni pozytywnie spełniając zakładane wymagania tej normy dla naszego systemu zarządzania jakością.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom, którzy przyczynili się do uzyskania tak dobrych wyników.

Dyrekcja SSDŚ w Sandomierzu


„Przebudowa dróg wewnętrznych szpitala”

W ramach postepowania przetargowego OR.272.12.2023 wyłoniono wykonawcę dla zadania: "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu". Tym samym już od najbliższego poniedziałku 18 września 2023r. do odwołania rozpocznie się duża inwestycja polegająca na modernizacji dróg wewnętrznych naszej placówki.

Zmianie ulegnie organizacja ruchu. Pracownicy proszeni są o parkowanie swoich pojazdów na parkingu zlokalizowanym obok kotłowni oraz wjazd na teren szpitala od strony ulicy Długiej (pojawią się stosowne oznaczenia).

Za wszelkie niedogodności z góry Przepraszamy i Prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja szpitala


„17 września Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta”

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony przez WHO w 2019 r. Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej.  Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta nakierowany jest na głównego odbiorcę usług zdrowotnych czyli pacjentów.
Tematem tegorocznych  obchodów jest "Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta", a hasło przewodnie brzmi "Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta”. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego po raz kolejny obchodzi święto przypadające na dzień 17 września. 


informacja„Innowacyjny zabieg wszczepienia reduktora przepływu wieńcowego”

W dniu 31.08.2023 w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej naszego Szpitala wykonano po raz pierwszy na terenie naszego województwa zabieg wszczepienia reduktora przepływu w zatoce wieńcowej. U pacjenta po licznych interwencjach wieńcowych, z oporną na leczenia farmakologiczne dławicą piersiową, zespół Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej przeprowadził w znieczuleniu miejscowym skuteczny zabieg wszczepienia wspomnianego implantu.