Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji„Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji"

Informujemy, że z dniem 16 listopada 2020 roku zostanie uruchomiona Izba Przyjęć Planowych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Lokalizacja nowej Izby Przyjęć Planowych to budynek Pawilonu Specjalistycznego – wejście przy budynku Stacji Dializ (w tyle kompleksu szpitalnego). Prosimy o terminowe zgłaszanie się chorych celem przyjęcia do Szpitala. Każdy planowo przyjmowany chory będzie miał wykonany test antygenowy na SARS-CoV-2. Przyjęcia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Dziecięcy i Oddział Nefrologii Dziecięcej według dotychczasowych zasad i w dotychczasowej lokalizacji.

Dyrekcja SSDŚ

Harmonogram przyjęć na poszczególne oddziały szpitalne znajduje się w rozwinięciu.


Pracownicy odchodzą...„Pracownicy odchodzą..."

Z wielkim żalem i przykrością informujemy, że w nocy z 5/6.11.2020 roku w wieku 55 lat zmarł nasz pracownik technik Pracowni Radiologii Zabiegowej mgr inż. Jacek Piotrowski. Odchodząc na swój ostatni symboliczny dyżur zawałowy pozostawił pogrążoną w smutku żonę oraz syna studenta medycyny.
W dniu 31.10.2020 roku w wieku 55 lat zmarła pielęgniarka Barbara Maj, była pracownica Oddziału Chirurgicznego i Laryngologicznego, a w ostatnim czasie pielęgniarka w ZOL w Koprzywnicy.
Najbliższym śp. Jacka Piotrowskiego oraz śp. Barbary Maj Dyrekcja Szpitala,  Kierownik Hemodynamiki oraz współpracownicy składają  wyrazy współczucia.


Informacja dla mieszkańców powiatu sandomierskiego„Zawieszenie przyjęć planowych w Szpitalu Specjalistycznym w Sandomierzu"

Z uwagi na rozwijającą się pandemię zakażeń COVID-19 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zawiesza od 25 października 2020 roku do odwołania przyjęcia planowe do stacjonarnych oddziałów szpitalnych. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie pacjentów.
Wszystkie przypadki pilne oraz onkologiczne będą przyjmowane w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zapadnie decyzja o umieszczeniu w odpowiednim oddziale szpitalnym lub w obszarze buforowym (wydzielony oddział dla chorych na COVID-19).
Apeluję do wszystkich mieszkańców o pozostawanie w domu, ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi oraz o stosowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego:
1. zachowanie odpowiedniego dystansu w kontaktach z ludźmi, minimum 1,5 – 2 metry.
2. stosowanie środków dezynfekcyjnych do odkażania rąk.
3. używanie masek zakrywających usta i nos.

Dyrektor SSDŚ


Informacja dla mieszkańców powiatu sandomierskiego„Informacja dla mieszkańców powiatu sandomierskiego"

Zgodnie z zaleceniem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia szpitale w całym kraju ograniczają przyjęcia planowe. Takie działania podjęto także w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Zapewniamy jednak, że każdy człowiek, który będzie potrzebował pilnej pomocy medycznej zostanie przyjęty w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak również hospitalizowany w oddziałach szpitalnych. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nasz Szpital został wyznaczony do leczenia chorych zakażonych COVID-19 w zakresie leczenia zawałów serca oraz hospitalizacji neurologicznych. W Szpitalu powstał specjalny oddział buforowy, na którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem. Oddział pracuje w specjalnym reżimie sanitarnym, chroniąc bezpieczeństwo chorych oraz personelu. Osoby nie wymagające hospitalizacji wypisane są z tego oddziału do domu celem izolacji. Dedykowane dla leczenia zakażeń COVID-19 w Województwie Świętokrzyskim są szpitale w Starachowicach, Busku-Zdrój, a od 26 października 2020 roku także szpital w Opatowie. Podkreślam, że mimo trwania pandemii koronawirusa Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców w pełnym zakresie. Leczeni pacjenci mają zapewnione bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szpitalu. Okresowo zawieszane są przyjęcia planowe i pilne w sytuacji wystąpienia zakażenia w danym oddziale szpitalnym. Obecnie taka sytuacja dotyczy oddziału kardiologicznego i ortopedycznego w zakresie przyjęć planowych. Oddział wewnętrzny i nefrologii wznowiły przyjęcia. Apeluję o przestrzeganie zasad sanitarnych. Poprzez zabezpieczenie maskami, odpowiedni dystans w kontaktach z innymi ludźmi i stosowanie środków dezynfekcyjnych ograniczamy transmisję wirusa i chronimy sami siebie i swoich bliskich przed zachorowaniem.

Dyrektor SSDŚ


Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk„Całkowity zakaz odwiedzin"

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu sandomierskiego i wzmożoną zachorowalnością na infekcje wirusowe Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu wprowadza od dnia 14.07.2020 całkowity zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych. Zakaz ten obowiązuje bezterminowo, aż do odwołania.


Konferencja Prasowa Centrum Zdrowia Psychicznego„Petycja Centrum Zdrowia Psychicznego"

W Starostwie Powiatowym w Sandomierzu odbyła się konferencja prasowa dotycząca Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. CZP znajdujące się przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu rozpoczęło swoją działalność w ramach pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z planowanym zakończeniem programu pojawia się wiele znaków zapytania, szczególnie w aspekcie działalności utworzonego Centrum Zdrowia Psychicznego. W związku z powyższym została zainicjowana akcja poparcia dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego. Prosimy wszystkich o wsparcie i podpisania petycji. Więcej informacji pod adresem, a zapis całego wydarzenia został zarejestrowany przez SandomierzTV (oglądaj).


Uniwersytecka klinika w Sandomierzu„Uniwersytecka klinika w Sandomierzu"

Umowę w sprawie powołania Kliniki Neurologii podpisali prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i dr Marek Kos, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.Klinika w sandomierskim szpitalu będzie służyć studentom kierunków medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w tym filii UJK w Sandomierzu. Posłuży również studentom pielęgniarstwa i położnictwa. Obecnie liczba studentów kierunków medycznych na kieleckiej uczelni jest tak wysoka, iż kieleckie szpitale nie są w stanie wszystkim zapewnić kształcenia praktycznego – mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zdaniem rektora, powstanie ośrodków klinicznych poza Kielcami jest koniecznością i dobrze wpływa na jakość praktycznego kształcenia. Powstanie Kliniki Neurologii to wynik starań dr. hab. Piotra Sobolewskiego, prof. UJK, dziekana sandomierskiej filii UJK. Dziekanowi dziękował za to między innymi Marcin Piwnik, starosta sandomierski. – Powstanie kliniki to prestiż i dowód naszej współpracy. Chcemy wzmocnić potencjał naukowy miasta i regionu sandomierskiego i to jest krok w dobrą stronę – mówił Marcin Piwnik.