Szpital będzie miał mammograf"Szpital będzie miał mammograf"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zakupi nowoczesny mammograf cyfrowy. Będzie to możliwe dzięki otrzymaniu dofinansowania z rezerwy ogólnie budżetu państwa. Lecznica otrzyma 1,2 miliona złotych a zakup aparatu do wydatek rzędu 1,5 miliona złotych. Pozostałe środki dołoży z własnego budżetu starostwo powiatowe w Sandomierzu. Otwarcie pracowni mammografii zaplanowano na grudzień tego roku.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które przybliżą i pozwolą zrozumieć Państwu zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to "odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy" (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni możemy zaliczyć:

 • Ataki z użycie szkodliwego oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości
 • Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
 • Blokada dostępu do usług,
 • Niechciana poczta (SPAM),
 • Socjotechnika,
 • Phishing.

W celu ochrony przed zagrożeniami należy stosować zabezpieczenia:

 • Używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego - stosuj ochronę w czasie rzeczywistym, włącz aktualizacje automatyczne,
 • Skanuj oprogramowaniem antywirusowym wszystkie urządzenia podłączane do komputera - pendrivy, płyty, karty pamięci,
 • Aktualizuj system operacyjny i posiadane oprogramowanie,
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
 • Wszystkie pobrane pliki skanuj programem antywirusowym,
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Cyklicznie skanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzaj procesy sieciowe,
 • Nie odwiedzaj stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze - najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,
 • Nie podawaj swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie masz pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • Zawsze weryfikuj adres nadawcy wiadomości e-mail,
 • Zawsze zabezpieczaj hasłem lub szyfruj wiadomości e-mail zawierające poufne dane - hasło przekazuj innym sposobem komunikacji,
 • Cyklicznie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
 • Zawsze miej włączoną - zaporę sieciową "firewall"
 • Zwracaj uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera.

Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Warto również zapoznać się z informacjami poniżej:

 1. STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez informowanie o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, promowanie zachowań służących poprawie bezpieczeństwa internautów, ich rodzin i otoczenia. Materiały do pobrania
 2. OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację.
 3. Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) - państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty, zagrożenia w sieciach komputerowych. Zapoznaj się z rocznymi raportami z działalności CERT Polska zawierającymi zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności.


Podmioty oraz firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem:

 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • CERT Polska,
 • CSIRT GOV,
 • CSIRT NASK,
 • CSIRT GOV,
 • Niebezpiecznik.pl,
 • CyberDefence24,
 • Cyberrescue,

Komunikat"Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego"

W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu uroczyście otwarto nową pracownie rezonansu magnetycznego. Poprawa dostępności do usług medycznych oraz wysoka jakość przeprowadzanych badań to wszystko dzięki otwarciu nowej pracowni rezonansu magnetycznego w sandomierskim szpitalu. Poprzednia aparatura służyła placówce 12 lat i ze względu na ilość wykonanych badań często ulegała awariom.Nowa pracownia oraz jej wyposażenie pozwala personelowi Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na przeprowadzanie bardziej dokładnych badań oraz diagnostyki miejsc, które dotychczas nie były możliwe do przeprowadzenia m.in. rezonansu drobnych stawów palca czy nadgarstka.


Komunikat"Projekt termomodernizacji budynków Szpitala"

Projekt termomodernizacji budynków Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zostanie wsparty przez NFOŚiGW kwotą 2,7 mln zł. Obejmie blisko 5 tys. m2 powierzchni i zostanie ukończony w czerwcu 2025 r. Prace termomodernizacyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w kilku budynkach szpitalnych, poprawią bezpieczeństwo energetyczne placówki oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. „Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - o ponad 4 004 GJ/rok.  Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym” – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. „Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 3,5 mln zł. Beneficjent zaangażuje także środki własne w wys. ok. 782 tys. zł.” – uzupełnia.  


Komunikat odnośnie odwiedzin„Komunikat odnośnie odwiedzin”

Od dnia 6 czerwca 2022 r. obowiązuje Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia  - [pobierz]

Aby móc odwiedzić osobę hospitalizowaną należy spełnić podstawowe uwarunkowania:  

 1. Zabrania się odwiedzin osobom wykazującym objawy  infekcji  wirusowej,  dotkniętych chorobą zakaźną, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.
 2. Odwiedzanie chorych przebywających w szpitalu jest możliwe codziennie w godzinach 13:00 - 19:00
 3. Odwiedzanie chorych w terminalnej fazie choroby jest  dozwolone  również  poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego.
 4. Do  jednego    pacjenta    może    wejść    jednoczasowo    wyłącznie    JEDNA OSOBA (z zastrzeżeniem ust. 6).
 5. Odwiedzanie chorych   przez   osoby   niepełnoletnie   poniżej   14   r.ż.   jest   dozwolone w towarzystwie osoby dorosłej. Zaleca się, aby w odwiedzinach nie uczestniczyły dzieci poniżej 7 r.ż., szczególnie gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub jego stan jest określany jako ciężki.
 6. W sali chorych może przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
 7. Osoba odwiedzająca    ZOBOWIĄZANA    JEST   do   zakładania    maseczki   w   kontakcie z pacjentem / personelem.
 8. W czasie odwiedzin na salach intensywnego nadzoru oraz w Oddziale Intensywnej Terapii osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zakładania fartucha jednorazowego (fartuchy dostępne w automacie przy wejściu głównym).
 9. W czasie odwiedzin  zabrania  się  przemieszczania  się  osób  odwiedzających  do  innych pomieszczeń Szpitala (poza salą chorego), w szczególności  kuchenek oddziałowych,  innych sal chorych, gabinetów.
 10. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali na czas wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz, w trakcie wykonywania czynności medycznych i pielęgnacyjnych.
 11. Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem  ze Szpitala.
 12. Osoba odwiedzająca stosuje się BEZWZGLĘDNIE do zaleceń wydanych przez personel Szpitala.
 13. Ilość dostarczonych pacjentowi artykułów należy ograniczyć do niezbędnego minimum - wszystkie rzeczy powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką.
 14. Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
 15. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala  ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala.  W  przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.

DYREKCJA SSDŚ


DSC 0108„102 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II”

Dnia 18.05.2022 roku przypadała 102 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Kwiaty przy tablicy upamiętniającej Wielkiego Polaka  przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu złożył Dyrektor Szpitala dr n. med. Marek Kos i Z-ca dyrektora lek. Beata Wiater.


43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża„Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy”

Informujemy, iż Sandomierskie Centrum Zdrowia Psychicznego świadczy pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy. 
Punkt Zgłoszeniowo Konsultacyjny: środa od godz. 11:00-14:30 (mgr Ewa Wiśniewska) / czwartek od godz. 15:00-18:00 (mgr Dominika Mazur). Poradnia Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży: piątek od godz. 13:00 - 14:30 (lek. med. A. Przybylska). Tłumacz pani mgr Natalii Woźniak  nr tel. 510-878-823.