rece"Obchody Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk"

5 maja przypada Światowy Dzień Promocji Higieny Rąk.
W szpitalu w Sandomierzu uroczyste obchody odbyły się 12 maja 2023 roku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. To święto skupiające się na poprawie higieny rąk nie tylko personelu medycznego. Statystyki mówią, że nawet 90% zakażeń szpitalnych można uniknąć, jeśli higiena rąk byłaby na wyższym poziomie. Lekarze i pozostały personel szpitala to oczywiście niejedyne osoby, które powinny pamiętać o tym zdrowym nawyku. Brudne ręce są przyczyną wielu chorób zakaźnych, dlatego powinno dbać się o ich higienę. Czasem odruchowe dotknięcie nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust naraża na ogromne ryzyko infekcji. W rozwinięciu znajduje się fotorelacja z obchodów Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk w naszym szpitalu.


Otwarcie pracowni mammografii"Otwarcie pracowni mammografii"

Pracownia mammografii została oficjalnie 8 marca, czyli w Dniu Kobiet, w obecności wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, władz powiatowych i miejskich oraz pracowników lecznicy. Wczesna wykrywalność ma kluczowe znaczenie. Im wcześniej zmiana jest wykryta, tym łatwiej poddaje się leczeniu – przypomniał wojewoda Koniusz.  Badania będą wykonywane od 15 marca. Aby można było z nich skorzystać, konieczne jest skierowanie z poradni ginekologicznej lub onkologicznej. Nowy mammograf wpłynie na poprawę dostępności do diagnostyki, co przełoży się na zwiększenie ilości wykonywanych badań o poprawnej jakości otrzymywanych obrazów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego wdrożenia specjalistycznego leczenia. Zarówno odpowiednia diagnostyka, jak również możliwość wdrożenia szybkiego leczenia niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia ilości zgonów pacjentek z nowotworem piersi.

Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

 

Kierownik:
mgr Ewa Stefańska 

Telefony

 (15) 83-30-674 - kierownik , specjaliści
 (15) 83-30-610 - statystycy medyczni

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział zlokalizowany jest w budynku C szpitala.

Do zadań działu należą:

 • Terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych;
 • Sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych;
 • Opracowywanie okresowych analiz ekonomiczno-finansowych;
 • Opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala;
 • Przygotowywanie w różnych formach prezentacji materiałów analitycznych i planistycznych oraz informacyjnych;
 • Fakturowanie/ wystawianie faktur do NFZ;
 • Kontakt z jednostkami zewnętrznymi w celu otrzymania należności/ wyjaśnienia koincydencji;
 • Korespondencja z NFZ/ MZ/ i innymi urzędami;
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych.
 • Przygotowywanie raportów z zakresu statystyki medycznej

Personel [ pobierz ]

Dział Kadr

Kierownik:
mgr Dorota Kowalska 

Telefony:

(15) 83-30-549 - Kierownik
(15) 83-30-612 - Kadry
(15) 83-30-548 - Kadry

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Działu Kadr należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych, a w szczególności:

1. W zakresie spraw osobowych i zatrudnienia:

 • przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażenia, zmianą stanowisk pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • kontrole porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników niemedycznych,
 • przygotowanie wniosków w sprawie wyróżnień, nagradzanie i karanie pracowników,
 • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,
 • analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Zakładu,
 • opracowywanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczania kadr,
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu działania kadr,
 • współdziałanie z działem ekonomiczno-finansowym w zakresie zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac,
 • współdziałanie z organem administracji państwowej d/s zatrudnienia w przypadkach uregulowanych przepisami,
 • załatwianie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na niektóre stanowiska kierownicze np. ordynator, naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek, pielęgniarka/położna oddziałowa,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników oraz członków ich rodzin,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji i udział w okresowych ocenach pracowników,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. obronności w zakresie prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem pracowników do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

2. W zakresie działalności  socjalno-bytowej, prowadzenie  spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego funduszu socjalnego.

Personel [ pobierz ]

Dział Sanitarno-Porządkowy

 

Kierownik Działu:
mgr Marzanna Drabik

Zastępca kierownika:
Dariusz Rudkowski

Telefon

(015) 83-30-521

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Sanitarno-Porządkowy to zespół 93 osób, który zapewnia kompleksowe sprzątanie na 22 oddziałach szpitalnych. Do podstawowych czynności pracowników działu P. Salowych należy dbanie o czystość i estetykę oddziału, na którym pracują.                                                                  

Na wyznaczonych oddziałach  praca jest całodobowa.

W skład działu wchodzi Transport Wewnętrzny, który wykonuje wszystkie czynności związane z transportem pacjentów, sprzętu do i ze sterylizacji, bielizny czystej i brudnej, odpadów komunalnych i materiałów niebezpiecznych do spalarni oraz transport zwłok z oddziałów szpitalnych do Prosektorium.

Pralnia szpitalna

Kierownik:                                         
Płaneta Beata                                                         

Telefony:

(15) 83 30 573 - Kierownik
(15) 83 30 784 - Część brudna
(15) 83 30 782 - Część czysta  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pralnia z uwagi na specyfikę pracy podzielona jest na część brudną i część czystą.                              
W części  brudnej odbywa się ważenie, sortowanie i pranie dostarczonej bielizny szpitalnej, pościeli i pozostałego asortymentu ( poduszki, kołdry, koce, materace , pokrowce na materace, ściereczki, worki na pościel, nakładki na mopy). Bielizna szpitalna jest podzielona na bieliznę reżimową i ogólnoszpitalną. W zależności od takiego podziału stosowane są odpowiednie technologie prania. Każdy proces prania i dezynfekcji przebiega jednoczasowo z obróbką termiczno- chemiczną i jest nadzorowany przez  zatrudnione w tej części  praczki. Do prania i dezynfekcji używane są środki dopuszczone do obrotu i użytkowania posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny.

W części czystej odbywa się suszenie, prasowani i maglowanie. W tej części pracują prasowaczki. Przygotowana pościel i odzież ochronna  są układane  asortymentowo  na poszczególne oddziały i komórki szpitala w sortowni czystej bielizny. Następnie pakowane i wydawane w sposób ograniczający jej kontakt z czynnikami, które mogłyby spowodować zakażenie lub zabrudzenie.

Między stroną brudną i czystą jest zapewniona bariera higieniczna poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na ww. strefy.

Jakość wypranej bielizny pod względem czystości mikrobiologicznej oraz skuteczności dezynfekcji termiczno-chemicznej jest sukcesywnie sprawdzana poprzez pobieranie próbek czystościowych.

Osoby pracujące przy maszynach  i urządzeniach  są przeszkolone  i posiadają  uprawnienia do ich eksploatacji.

W Pralni funkcjonuje także szwalnia, gdzie dokonuje się niezbędnych napraw krawieckich.

Personel [ pobierz ]

Sekcja Żywienia

Kierownik :
Lidia Marcjan - starszy dietetyk

tel.  (0-15) 83 30 616

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro dietetyków

tel.  (0-15) 83 30 570 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład Sekcji Żywienia wchodzi dział:

 • magazynowy
 • produkcyjny
 • dystrybucji
 • konsumencki

Produkcja potraw dla pacjentów i konsumentów odbywa się z zachowaniem wymagań sanitarno-higienicznych, kryteriów w związku z rygorem diety przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. W proces zaangażowani są pracownicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę.

Jadłospisy dla poszczególnych diet układane są przez dietetyków. Podczas ustalania jadłospisów dla pacjentów produkty dobiera się w taki sposób, aby na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze, pochodzące z różnych grup, a potrawy przygotowywane były przy użyciu różnych technik kulinarnych.

Dla pacjentów z nietolerancjami lub dietą indywidualną, po przeprowadzonym wywiadzie w oddziale i przekazaniu informacji do Sekcji Żywienia,  jadłospis planuje się oddzielnie.

Wykaz alergenów i substancji wywołujących nietolerancje, znajdujący się na tablicy ogłoszeń,dostępny jest dla pacjentów w każdym oddziale szpitala. Jadłospis dzienny z gramaturą potraw dostępny jest dla pacjentów w każdym oddziale. Jadłospis bufetowy udostępniony jest dla konsumentów na stronie internetowej szpitala z zakładce ,,Strefa pacjenta”.

Opracowane poszczególne diety z uwzględnieniem produktów dozwolonych i niewskazanych, z przeznaczeniem dla pacjentów do stosowania także po zakończeniu leczenia szpitalnego, są dostępne na stronie internetowej szpitala z zakładce ,,Strefa pacjenta”.

Personel [ pobierz ]