Głównej zawartości


Rejestr Placówek Udzielających Tymczasowego Schronienia„Rejestr Placówek Udzielających Tymczasowego Schronienia”

Niskie temperatury zwłaszcza w nocy to zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnie mieszkających. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. W tym okresie policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Udzielają potrzebującym informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć schronienie i bezpiecznie przetrwać zimę. Pamiętajmy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o życie i zdrowie drugiego człowieka. Dlatego każdy śpiący na ławce, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał działania dla mundurowych.

  Rejestr Placówek Udzielających Tymczasowego Schronienia w Województwie Świętokrzyskim