Głównej zawartości

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji zrealizowanego Projektu pn „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i zamontowanie Tablicy Pamiątkowej do powyższego projektu dofinansowanego w 85% ze środków UE.

- Pobierz

- Pobierz