Sandomierskie Centrum Psychiatrii
Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Kompleksowość, dostępność leczenia zapewnia Poradnia Zdrowia Psychicznego w której pracują wszyscy lekarze zatrudnieni w pozostałych jednostkach CZP tj. oddziałach psychiatrii i Zespole Leczenia Środowiskowego. Oprócz leczenia farmakologicznego pacjenci mają możliwość wykonania diagnostyki psychologicznej i podjęcia psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym, kognitywnym, systemowym zależnie od wskazań.

Pacjenci wymagający czynnej opieki psychiatrycznej mają przydzielonego koordynatora opieki i opracowany plan terapii i zdrowienia.

 

Sandomierskie Centrum Psychiatrii
Poradnia Zdrwoia Psycgicznego Dzieci i Młodzieży

 

FILM DLA RODZICÓW - NIE ODWRACAJ OCZU

 

 

Sandomierskie Centrum Psychiatrii
Zespół Leczenia Środowiskowego

 

Informujemy, iż w ramach Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego istnieje możliwość umawiania wizyt domowych realizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ).

Zespół zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na stan swojego zdrowia i problemy w codziennym funkcjonowaniu nie mają aktualnie możliwości korzystania z leczenia ambulatoryjnego, jednak nie wymagają obecnie hospitalizacji.

W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy i psycholog. ZLŚ zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych zmagających się z chorobami psychicznymi, które zamieszkują powiat sandomierski.

Najistotniejszą cechą oddziaływań Zespołu Leczenia Środowiskowego jest możliwość współpracy z pacjentem oraz rodziną w jego miejscu zamieszkania, bez konieczności przebywania w szpitalu oraz przerywania pracy lub nauki. 

Do głównych form pomocy realizowanych przez ZLŚ należą:

 • opracowanie indywidualnego planu terapii dla każdego pacjenta,
 • diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem w jego miejscu zamieszkania,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki, adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta oraz jego funkcjonowania społecznego,
 • zapobieganie nawrotom choroby, jak również poprawa stanu psychicznego,
 • zbudowanie sieci wsparcia społecznego w najbliższym kręgu pacjenta,
 • wsparcie dla rodziny pacjenta,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
 • porady diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne w miejscu zamieszkania pacjenta.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • pacjentów z organicznymi zaburzeniami psychicznymi (np. choroba Alzhemera, otępienie),
 • pacjentów z zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowych oraz urojeniowych),
 • pacjentów z zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • osób, które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, lecz wymagają dalszych oddziaływań farmakologicznych oraz terapeutycznych,
 • pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie, z którymi nie udało uzyskać się trwałej, efektywnej współpracy,
 • oraz pacjentów z innymi rozpoznaniami, którzy w chwili obecnej wymagają leczenia środowiskowego ze względu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Z prośbą o objęcie opieką Zespołu pacjent może zgłosić się osobiście. Za zgodą pacjenta zgłoszenia może również dokonać lekarz, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Proces kwalifikacji do ZLŚ:

 • rejestracja telefoniczna pod numerami: 663 636 303 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18) lub 15 833 05 32 (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:35). Istnieje też możliwość umówienia wizyty osobiście w Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych),
 • wizyta lekarza psychiatry, w trakcie której zostanie oceniony stan psychiczny pacjenta oraz jego funkcjonowanie,
 • w przypadku zakwalifikowania pacjenta do objęcia opieką ZLŚ, pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na leczenie, po czym następuje opracowanie indywidualnego planu terapii i ustalenie najważniejszych dla pacjenta celów o osiągnięcia.

Wizyt Zespołu Leczenia Środowiskowego nie realizuje się w przypadkach:

 • pacjentów, którzy mogą korzystać z leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego lub na Dziennym Oddziale Psychiatrii,
 • osób posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie życia lub zdrowia swojego lub otoczenia – należy wtedy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 • pacjentów, których stan somatyczny w pierwszej kolejności wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • w przypadku pacjentów, którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

Wizyt domowych udzielają:

 • lekarz specjalista psychiatra dr n. med. Nikodem Skoczeń,
 • psycholog – mgr Alicja Sabat,
 • terapeuta środowiskowy – mgr Danuta Grochowska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SANDOMIERZU

W dniu 01.08.2018 roku w obrębie SSDŚ w Sandomierzu  uruchomiono pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego

        W skali kraju powstało 33 Centra Zdrowia Psychicznego w poszczególnych województwach. Celem pilotażu jest wdrożenie nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej, który zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną nastawioną głównie na leczenie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi na terenie powiatu sandomierskiego.

CZP oferuje opiekę ambulatoryjną - w obrębie Poradni Zdrowia Psychicznego, domową - świadczoną przez Zespół Leczenia Środowiskowego oraz szpitalną realizowaną w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennym. Powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego nie ogranicza możliwości uzyskania pomocy psychiatrycznej osobom zamieszkałym poza powiatem sandomierskim. Świadczenia wobec tych osób są nadal realizowane na podstawie dodatkowych umów.

Nowoczesny opracowanie model opieki psychiatrycznej realizowany w Centrum Zdrowia Psychicznego opiera się na leczeniu środowiskowym tzn przesunięciu ciężaru opieki psychiatrycznej z leczenia szpitalnego na rzecz opieki środowiskowej realizowanej w środowisku lokalnej społeczności, możliwie blisko  miejsca, w którym żyje pacjent.

Koordynacja ma na celu zapewnienie ciągłości opieki, jej dostępności, adekwatności i skuteczności. Pacjenci CZP wymagający opieki czynnej mogą mieć przydzielonego koordynator, który wspólnie z pacjentem i lekarzem ustala, a następnie nadzoruje realizację planu terapii i zdrowienia.

JEDNOSTKI CENTRUM:

I. Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny (PZK)

PZK to największa nowość w systemie leczenia psychiatrycznego, znacząco ułatwiająca dostępność świadczeń.

PZK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800–1800  na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu.
Kontakt telefoniczny - nr tel. 798 913 661. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym dyżuruje pracownik medyczny (psycholog, psychoterapeuta lub pielęgniarka), który udziela informacji o sposobie rozwiązania zgłoszonych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Osoby zgłaszające się mają sporządzany indywidualny plan terapii i zdrowienia z ustaleniem terminu wizyty lekarskiej.( w przypadkach pilnych nie później niż 72 godz. po zgłoszeniu). Mogą otrzymać wsparcie psychologiczne lub zostać skierowane do adekwatnych do ich problemów jednostek.

Rodziny i bliscy osób potrzebujących pomocy mogą otrzymać informację o sposobie załatwienia niezbędnych świadczeń –również z zakresu pomocy społecznej.


II. Poradnia Zdrowia Psychicznego .

Kompleksowość, dostępność leczenia zapewnia Poradnia Zdrowia Psychicznego w której pracują wszyscy lekarze zatrudnieni w pozostałych jednostkach CZP tj. oddziałach psychiatrii i Zespole Leczenia Środowiskowego. Oprócz leczenia farmakologicznego pacjenci mają możliwość wykonania diagnostyki psychologicznej i podjęcia psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym, kognitywnym, systemowym zależnie od wskazań.

Pacjenci wymagający czynnej opieki psychiatrycznej mają przydzielonego koordynatora opieki i opracowany plan terapii i zdrowienia.

 
III. Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na stan swojego zdrowia i problemy w codziennym funkcjonowaniu nie mają aktualnie możliwości korzystania z leczenia ambulatoryjnego, jednak nie wymagają obecnie hospitalizacji. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy i psycholog. ZLŚ zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych zmagających się z chorobami psychicznymi, które zamieszkują powiat sandomierski.

Najistotniejszą cechą oddziaływań Zespołu Leczenia Środowiskowego jest możliwość współpracy z pacjentem oraz rodziną w jego miejscu zamieszkania, bez konieczności przebywania w szpitalu oraz przerywania pracy lub nauki. 

Do głównych form pomocy realizowanych przez ZLŚ należą:

 • opracowanie indywidualnego planu terapii dla każdego pacjenta,
 • diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem w jego miejscu zamieszkania,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki, adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta oraz jego funkcjonowania społecznego,
 • zapobieganie nawrotom choroby, jak również poprawa stanu psychicznego,
 • zbudowanie sieci wsparcia społecznego w najbliższym kręgu pacjenta,
 • wsparcie dla rodziny pacjenta,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
 • porady diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne w miejscu zamieszkania pacjenta.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • pacjentów z zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowych oraz urojeniowych),
 • pacjentów z zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • osób, które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, lecz wymagają dalszych oddziaływań farmakologicznych oraz terapeutycznych, a nie mogą zgłaszać się do PZP>
 • pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie, z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy,
 • pacjentów z innymi rozpoznaniami, którzy w chwili obecnej wymagają leczenia środowiskowego ze względu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Proces kwalifikacji do ZLŚ:

 • rejestracja telefoniczna pod nr. 798 913 661 (tel. czynny od poniedziałku do piątku w godz.  8-18)
  lub 15 833 05 32 (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego czynna od poniedziałku do piątku
  w godz. 700-1435). Istnieje też możliwość umówienia wizyty osobiście w Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych),
 • wizyta lekarza psychiatry, w trakcie której zostanie oceniony stan psychiczny pacjenta oraz jego funkcjonowanie.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do objęcia opieką ZLŚ, pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na leczenie, po czym następuje opracowanie indywidualnego planu terapii i ustalenie najważniejszych dla pacjenta  celów o osiągnięcia.  Z prośbą o objęcie opieką Zespołu pacjent może zgłosić się osobiście. Za zgodą pacjenta zgłoszenia może również dokonać lekarz, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Wizyt Zespołu Leczenia Środowiskowego nie realizuje się w przypadkach:

 • pacjentów, którzy mogą korzystać z leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego lub na Dziennym Oddziale Psychiatrii,
 • osób posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie życia lub zdrowia swojego lub otoczenia – należy wtedy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 • pacjentów, których stan somatyczny w pierwszej kolejności wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • w przypadku pacjentów, którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

Wizyt domowych udzielają:

 • lekarz specjalista psychiatra Piotr Broda,
 • lekarz specjalista psychiatra Anna Gorlicka-Micał
 • lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii Małgorzata Pawłowska,
 • psycholog mgr Alicja Sabat,
 • terapeuta środowiskowy mgr Danuta Grochowska,
 • asystent zdrowienia Łukasz Chorab
 • aystsent zdrowienia Katarzyna Wróbel


IV. Oddział Dzienny Psychiatryczny

V. Oddział Psychiatryczny stacjonarny


 FILM DLA RODZICÓW - NIE ODWRACAJ OCZU


Sandomierskie Centrum Psychiatrii
Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny to największa nowość w systemie leczenia psychiatrycznego, znacząco ułatwiająca dostępność świadczeń.

PZK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800–1800  w budynku Sandomierskiego Cenrum Psychiatrii.
Kontakt telefoniczny - nr tel. 798 913 661. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym dyżuruje pracownik medyczny (psycholog, psychoterapeuta lub pielęgniarka), który udziela informacji o sposobie rozwiązania zgłoszonych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Osoby zgłaszające się mają sporządzany indywidualny plan terapii i zdrowienia z ustaleniem terminu wizyty lekarskiej.( w przypadkach pilnych nie później niż 72 godz. po zgłoszeniu). Mogą otrzymać wsparcie psychologiczne lub zostać skierowane do adekwatnych do ich problemów jednostek.

Rodziny i bliscy osób potrzebujących pomocy mogą otrzymać informację o sposobie załatwienia niezbędnych świadczeń –również z zakresu pomocy społecznej.

 

Sandomierskie Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddział Psychiatrii

Kierownik Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
lek. med. Renata Mirowska – Masternak - specjalista psychiatrii

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca
mgr Małgorzata Bokwa -  specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Telefony:
(015)83 30 564 – Lekarz Kierujący Oddziałem
(015)83 30 710 – Gabinet Lekarski – Odcinek Męski
(015)83 30 525 – Gabinet Lekarski – Odcinek Damski
(015)83 30 583 – Oddziałowa
(015)83 30 649 – Dyżurka Pielęgniarek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Charakterystyka Oddziału:
Oddział Psychiatryczny  rozpoczął swoją działalność  w Sandomierskim Szpitalu w 1990 roku.
Oddział Psychiatrii przeznaczony jest dla chorych powyżej 18 roku życia ze wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską. Udzielamy różnorodnych świadczeń medycznych, prowadzimy diagnostykę psychiatryczną, psychologiczną, przeprowadzamy konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, EEG. Oddział dysponuje nowoczesnym aparatem do wykonywania zabiegów elektrowstrząsowych. W ramach programu diagnostyczno -terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu pacjenci oprócz detoksykacji , otrzymują podstawowe informacje o problemie uzależnień i są motywowani do dalszego leczenia oraz kierowani do stosownych placówek. Po leczeniu w oddziale całodobowym istnieje możliwość kontynuacji terapii w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym lub w Poradni Zdrowia Psychicznego u wybranego lekarza.
Oddział współpracuje z Sandomierskim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”

Oddział liczy 60 łóżek rozmieszczonych w 18 salach.

Odcinek Męski :
- sala nr 1 obserwacyjna (2 łóżka)
- sala nr  2 (4 łóżka)
- sala nr  3 (4 łóżka)
- sala nr 4 (4 łóżka)
- sala nr 5 (4 łóżka)
- sala nr 6 (4 łóżka)
- sala nr 7 (4 łóżka)
- sala nr 8 (2 łóżka)
- sala nr 9 (2 łóżka)
- sala nr 10 (2 łóżka)

Odcinek damski :
- sala nr 1 obserwacyjna (2 łóżka)
- sala nr 2 (4 łóżka)
- sala nr 3 (4 łóżka)
-sala nr 4 (4 łóżka)
- sala nr 5 (4 łóżka)
- sala nr 6 (3 łóżka)
- sala nr 7 (2 łóżka)
- sala nr 8 (2 łóżka)
- sala izolacyjna (1 osoba)
W sali izolacyjnej znajduje się łazienka wyposażona w prysznic udostępniona do użytku pacjenta znajdującego się na sali.

Nasza placówka lecznicza świadczy usługi na najwyższym poziomie, a pracę na oddziale podporządkowujemy nadrzędnemu celowi jakie jest dobro naszych pacjentów.
Atutem jej  jest nowoczesny sprzęt medyczny, ale przede wszystkim jest nim zespół pracowników  oddziału a w szczególności lekarzy i pielęgniarek o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.

Personel lekarski [ pobierz ]
Personel pielęgniarski [ pobierz ]
Personel psycholodzy [ pobierz ]
Personel asystenci i terapeuci [ pobierz ]

Cały zespół Oddziału Psychiatrii zapewnia jak najlepszą fachową opiekę, jak również stwarza miłą i przyjazną atmosferę, sprzyjającą szybkiemu powrotowi do zdrowia, a troska o zaspokojenie potrzeb pacjentów w chwilach choroby sprawia, iż oddział jest placówką przyjazną pacjentom.