2020-01-23  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/4/2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/4/2020 Dostawa wyrobów i płynów do hemodializy i hemodiafiltracji"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xls Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty