2021-07-08  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/9/
2021

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/9/2021 Dostawa testów i opakowań do sterylizacji"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

3fec0c3c-f5f4-4954-95a7-c2833560e5fa

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3fec0c3c-f5f4-4954-95a7-c2833560e5fa

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania