Konkurs ofert 18/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii SSDŚ w Sandomierzu

"Konkurs ofert 18/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii SSDŚ w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]