Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii

 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim rozpoczął realizację projektu RPSW.07.03.00-26-0007/19 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii.”

Inwestycja ta polega na przeprowadzeniu prac remontowych oraz doposażeniu w sprzęt medyczny oddziału pediatrii i neonatologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, celem dostosowania infrastruktury i usług dla potrzeb najmłodszych pacjentów. Wybór optymalnego doposażenia oddziału neonatologicznego i pediatrycznego, pozwoli na przeprowadzenie pełnej, specjalistycznej ścieżki medycznej z zachowaniem najwyższej jakości i bezpieczeństwa dla noworodków i dzieci oraz szybszej poprawy ich stanu zdrowia.

Zasadniczym problemem klinicznym neonatologii jest noworodek przedwcześnie urodzony z małą, a zwłaszcza z ekstremalnie małą masą ciała. Konieczne jest zatem dysponowanie przez szpital sprzętem, który zapewni prawidłową opiekę nad takim noworodkiem. Najpilniejszymi potrzebami są;
 organizacja kompleksowej opieki nad wcześniakiem,
 modernizacja obiektów,
 zakup nowego sprzętu do intensywnej terapii,
 zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinie neonatologii.

Inwestycja będzie obejmować roboty budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów neonatologii i pediatrii. Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez szereg prac m.in.: przebudowę budynku wraz z instalacjami, wykończeniu i wyposażeniem w sprzęt medyczny oraz remont i wyposażenie izolatki w oddziale dziecięcym.

Szacowna wartość wydatków finansowych wynosi: 1 522 169,04 zł z czego dofinansowanie Unii Europejskiej planowane jest na 1 293 843,68 zł . Wkład własny beneficjenta : 228 325,36 zł .

Niewątpliwie realizacja projektu dzięki poprawie warunków na Oddziałach Neonatologii i Pediatrii oraz wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt medyczny pozytywnie wpłynie na poprawę jakości udzielonych świadczeń oraz spowoduje możliwość skorzystania z usług szpitala przez szerszy krąg pacjentów.