informacja„45 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża”

Dziś  mija 45 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Metropolita krakowski został wybrany na papieża 16 października 1978 r. i przybrał imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości, w dziejach Kościoła.  Święty Jana Pawła II. został wyniesiony na ołtarze 27 kwietnia 2014 r. Jednym ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu papieża z Polski było wezwanie - "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Słowa przez niego wypowiedziane wciąż brzmią w naszych sercach.

 

W rocznicę wyboru pamiętamy
Dyrekcja i pracownicy

Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu