450 ma znaczenie - zbiórka krwi w Sandomierzu„Diamentowy status dla Oddziału Neurologii”

Podczas konferencji Europejskiej Organizacji Udarowej (European Stroke Organization; ESO), która odbyła się w Mediolanie w dniach 22-24 maja 2019 roku, Sandomierski Ośrodek Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu został uhonorowany trzema najwyższymi nagrodami „DIAMOND STATUS” za organizację i prowadzenie chorych w oddziale udarowym w 2018 roku.

Nagrody, w imieniu inicjatywy ANGELS Europejskiej Organizacji Udarowej przyznaje kapituła, w skład której wchodzą lekarze i naukowcy, zajmujący się problematyką leczenia chorych z udarem mózgu z wielu krajów Unii Europejskiej. Nagrody wręczali, podczas sesji plenarnej konferencji w dniu 23 maja 2019 roku, Prezydent ESO Profesor Bart van der Worp z Holandii i ustępujący Prezydent ESO Profesor Valeria Caso z Włoch. Nagrodę odebrał w imieniu zespołu dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw. UJK. Inicjatywa ANGELS pod auspicjami ESO została powołana kilka lat temu w celu poprawy skuteczności leczenia chorych z udarem mózgu. Do programu aplikowało ponad 2000 szpitali z całej Europy, w tym kilkadziesiąt z Polski. Szpitale, które przestąpiły do inicjatywy wyraziły zgodę na poddanie kontroli organizację pracy szpitala w zakresie działania szpitalnego oddziału ratunkowego, działu radiologii, diagnostyki laboratoryjnej i oddziału udarowego w zakresie procedur wykonywanych pacjentom z udarem mózgu. Za 2017 rok Sandomierskiemu Ośrodkowi Neurologii przyznano PLATINUM STATUS i GOLD STATUS. W 2018 roku najwyższymi diamentowymi nagrodami wyróżniono ponad 60 szpitali z całej Europy.