Zakup respiratora przy wsparciu PZU S.A„Zakup respiratora przy wsparciu PZU S.A.”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu zakupił respirator stacjonarny. Zakup został dofinansowany przez PZU S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zawartej Umowy Prewencyjnej. Respirator jest urządzeniem, który znacznie poprawi jakość świadczonych usług w zakresie opieki zdrowotnej. Dzięki respiratorowi osoba chora, której płuca z różnych powodów nie mogą prawidłowo funkcjonować, ma szansę na przeżycie poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Respirator to podstawowe urządzenie wspomagające lub zastępujące pracę płuc. Ten aparat jest niezbędny szczególnie obecnie, w dobie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Zakup aparatu był możliwy do zrealizowania dzięki uzyskaniu dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU S.A.