Dofinansowanie dla Laboratorium COVID-19 w Sandomierskim Szpitalu"

Laboratorium Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu uruchomiło pracownię specjalistyczną mającą na celu identyfikację zakażeń koronawirusem. Tym samym zostało wpisane na listę laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia. Uzyskano ponadto umowę na oznaczenie zakażeń SARS-CoV-2 z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aparat GeneXpert IV amerykańskiej firmy Cepheid uzyskał w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie pomyślnie próbę walidacji 100%. Laboratorium SSDŚ w Sandomierzu jest jednym z 5ciu ośrodków w województwie świętokrzyskim mogącym przeprowadzać testy wymazowe. 

Dziękujemy za wsparcie finansowe samorządom miejskim jak i gminnym z powiatu sandomierskiego.