Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji„Zgłoszenie do szczepienia SARS-CoV-2"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego został wyznaczony jako szpital węzłowy, tym samym zapewni szczepienia na koronawirusa mieszkańcom powiatu w krajowym programie szczepień. W pierwszym etapie "0" szczepieniu zostaną poddani pracownicy szpitala węzłowego, pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy DPSów i MOPSów, pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm produkujących leki, pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych. Całość dotyczy również personelu niemedycznego w/w jednostek, tj. administracji czy też personelu pomocniczego. 

Koordynatorem do spraw szczepień jest mgr Alina Studnicka telefon kontaktowy 887 113 112. Punkt szczepień węzłowo-populacyjnych.

Rejestracja na szczepienia pod nr tel 158330598, 15 8330736 w godzinach 8-15 lub elektronicznie przez pacjent.gov.pl.
Istnieje również możliwość rejestracji poprzez całodobową infolinię 989, a także pod numerem telefonu 880 333 333, jak i poprzez zgłoszenie smsowe o treści " szczepimysie " na numer 664 908 556.

Punkt szczepień powszechnych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 9 w Sandomierzu w sali gimnastycznej
tel. kontaktowy 503 495 518.