Śmigłowcem na oddział - nowe lądowisko„I Świąteczna Licytacja Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej”

Podczas Świątecznej Licytacji Charytatywnej zorganizowanej przez Fundację Ziemi Sandomierskeij zebrano łącznie 11220zł, symboliczny czek został przekazany na ręce dyrektora Szpitala. Pieniądze pomogą w wyremontowaniu pokoju dziennego pobytu dla dzieci z Oddziału Pediatrii. Dziękujemy za zaangażowanie organizatorów oraz za hojność osób litytujących i wszystkim darczyńcom, którzy przekazali rzeczy na licytację.