43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża„Dotacja od WFOŚiGW”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu w ramach umowy nr 3974/21 z dnia 9 września 2021 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach otrzymał dotację w kwocie 31 250,00 zł na realizację zadania „Usuwanie odpadów powstałych w wyniku przyjmowania pacjentów zarażonych koronawirusem w SSDŚ w Sandomierzu” w ramach programu „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”