Wdrażanie innowacyjnych technik badań w diagnostyce klinicznej i ambulatoryjnej
szpitala w Sandomierzu