Szpital w Sandomierzu - III stopień referencyjności„Szpital w Sandomierzu będzie szpitalem III stopnia”

Szpital w Sandomierzu będzie jednym z ważniejszych szpitali w województwie świętokrzyskim. Według mapy sieci szpitali nasza placówka będzie posiadać III-ci najwyższy stopień. Sieć to szansa na rozwój i bezpieczeństwo placówki w Sandomierzu, jest to również wyzwanie stawiane przed pracownikami i dyrekcją.

Szpital w Sandomierzu już od kilku lat, spełnia większość wymagań, które wprowadza tzw. sieć szpitali. Proces dostosowawczy odbywa się cały czas i ciągle poprawiamy naszą jakość.
Jesteśmy dla pacjentów, jesteśmy po to aby pomagać - szanowni Państwo nie zawiedziemy Was.

Szpitale w sieci od 1 października zapewnią Państwu kompleksową i skoordynowaną opiekę - badania diagnostyczne, leczenie na oddziale szpitalnym, wizyty u specjalistów w przyszpitalnych poradniach i rehabilitację. W szpitalu, który jest sieci będzie także można skorzystać z pomocy w przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 


Sieć szpitali to:

 • Kompleksowa opieka nad pacjentem. Każdy pacjent jest dla nas ważny. Szpital w sieci będzie odpowiedzialny za koordynację leczenie i zapewnienie poprawy stanu zdrowia pacjenta.

 • Dostępność do poradni przyszpitalnych. Szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych i rehabilitację.

 • Skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć. Przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą prowadzone obok SOR i izby przyjęć, dzięki czemu poprawi się dostępność do tych świadczeń.

Świadczenia, które obejmie sieć szpitali (PSZ):

 • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
 • świadczenia wysokospecjalistyczne
 • świadczenia z zakresu programów lekowych
 • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Poziomy zabezpieczenia świadczeń

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Szpital I stopnia:
 • chirurgia ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych)
 • neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych)
 • pediatria
Szpital II stopnia:
 • chirurgia dziecięca
 • chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8
 • kardiologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • otorynolaryngologia
 • reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8
 • urologia
Szpital III stopnia:
 • chirurgia klatki piersiowej
 • chirurgia klatki piersiowej dla dzieci
 • chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych)
 • choroby płuc
 • choroby płuc dla dzieci
 • choroby zakaźne
 • choroby zakaźne dla dzieci
 • kardiochirurgia
 • kardiochirurgia dla dzieci
 • kardiologia dla dzieci
 • nefrologia
 • nefrologia dla dzieci
 • neurochirurgia
 • neurochirurgia dla dzieci
 • neurologia dla dzieci
 • okulistyka dla dzieci
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci
 • otorynolaryngologia dla dzieci
 • toksykologia kliniczna
 • toksykologia kliniczna dla dzieci
 • transplantologia kliniczna
 • transplantologia kliniczna dla dzieci
 • urologia dla dzieci