Dofinansowanie dla Centrum Zdrowia Psychicznego„Dofinansowanie dla Centrum Zdrowia Psychicznego”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu otrzyma w sumie ponad 9 milionów dofinansowania unijnego na kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa zapadła decyzja o dofinansowaniu Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu.

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu realizować będzie projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”. W ramach projektu planowana jest budowa budynku Centrum Zdrowia Psychicznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz zakup tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszczeń umożliwiającym jego instalacje co wpłynie na poprawę efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – dodał Marek Bogusławski.

Wartość całkowita projektu to 12 124 426,14 zł. Dofinansowanie unijne + budżet państwa 9 160 624,82 zł.

Na konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi wpłynęły 4 projekty. W wyniku oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę. Jednak wymaganą minimalną liczbę punktów uzyskały 3 projekty. Dostępna alokacja w konkursie środków unijnych wynosząca 15 mln zł umożliwia dofinansowanie tylko 2 projektów.