Komunikat"Projekt termomodernizacji budynków Szpitala"

Projekt termomodernizacji budynków Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zostanie wsparty przez NFOŚiGW kwotą 2,7 mln zł. Obejmie blisko 5 tys. m2 powierzchni i zostanie ukończony w czerwcu 2025 r. Prace termomodernizacyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w kilku budynkach szpitalnych, poprawią bezpieczeństwo energetyczne placówki oraz przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. „Bezpośredni, najważniejszy efekt ekologiczny realizacji zadania to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - o ponad 4 004 GJ/rok.  Redukcji ulegnie także emisja CO2 do atmosfery o ponad 203 tony/rok, co będzie również oczekiwanym rezultatem środowiskowym” – wylicza korzyści z termomodernizacji Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. „Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 3,5 mln zł. Beneficjent zaangażuje także środki własne w wys. ok. 782 tys. zł.” – uzupełnia.  

„Poprzez termomodernizację obiektów Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu obok regularnych oszczędności energetycznych zyska także poprawę warunków przyjmowania i opieki nad pacjentami. Lecznica będzie mogła liczyć na obniżenie opłat za korzystanie z energii, będzie bardziej komfortowa i bezpieczna dla personelu medycznego oraz pracowników. Dodatkowo remont pomoże nam w walce o czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców Sandomierza” – podkreśla dr Marek Kos, dyrektor Szpitala Św. Ducha w Sandomierzu.

Przedsięwzięcie obejmie swoim zakresem 6 budynków należących do szpitala. Przewidziano w nich przeprowadzenie m.in.:  modernizacji instalacji c.o. (systemu grzewczego), docieplenie stropodachów i wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych. Ocieplone zostaną także ściany zewnętrzne. W planie jest także remont kominów i montaż instalacji odgromowej.

Sandomierski Szpital Ducha Św. przyjmuje pacjentów, dysponując 469 łóżkami szpitalnymi (w tym 14 łóżeczkami noworodkowymi) - udostępnianymi na 24 oddziałach. Dodatkowo posiada 52 miejsca na oddziałach dziennych.

W szpitalu realizowane są ważne programy diagnostyki i lecznictwa specjalistycznego m.in. takie jak.: pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego, promocja karmienia piersią, pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, zapobieganie odleżynom, a także programy lekowe: np. Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym, Leczenie Dystonii Ogniskowych i Połowicznego Kurczu Twarzy, Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności u Dzieci, Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym.

Umowa przekazania dofinansowania z programu NFOŚiGW Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie - została podpisana 8 czerwca br. przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz dyrektora Szpitala Ducha Św. w Sandomierzu dr Marka Kosa.