"Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy radiologów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy radiologów dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej SSDŚ w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

"Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla pacjentów SSDŚ"

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018.160 t.j. z późn . zm.) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2019r w rodzaju : Badania laboratoryjne dla pacjentów SSDŚ w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

WARUNKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Szczegółowe warunki konkursu - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do SWKO Formularz Ofertowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 do SWKO Projekt Umowy - [ pobierz ]

SPROSTOWANIE:

Sprostowanie Omyłki Pisarskiej - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do SWKO Formularz Cenowy POPRAWIONY - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

  - [ pobierz ]

 

INFORMACJA:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [ pobierz ]

pro2018 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu dnia 11.10.2018 r. podpisał z Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0361/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 460 000,00 zł. w tym kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 440 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu wynosi 374 000,00 zł.

- Pobierz

 

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                               
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu od dnia 21.07.2018r rozpoczął przedsięwzięcie  w ramach realizacji nowego projektu unijnego dla Oddziału Kardiologii.

- Pobierz

Regulamin wydawania zwłok i korzystania z kaplicy przedpogrzebowej z 2018

- Pobierz

Książka przyjętych zwłok

- Pobierz