"Konkurs ofert 5/2022 na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert 4/2022 na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w Oddziale Neurochirurgicznym oraz Poradni Neurochirurgicznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert 

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert nr 3/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności pielęgniarskich udzielanych pacjentom leczonym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu czynności pielęgniarskich udzielanych pacjentom leczonym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]

Sprzedaż używanego sprzętu medycznego – megaukładu tomografu rezonansu magnetycznego (MR) model: MAGNETOM Essenza, producent: Siemens Shenzen Magnetic Resonance Ltd. / Siemens AG

Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

pdf Opis i stan techniczny klatka Faradaya - [ pobierz ]
pdf Pytania i odpowiedzi - [ pobierz ]
pdf Informacja o dokonanych zmianach w przetargu - [ pobierz ]
pdf Informacja z otwarciu ofert - [ pobierz ]
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [ pobierz ]

"Konkurs ofert nr 2/2022 na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne przez lekarzy radiologów dla szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert 

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert 1/2022 na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielęgniarskich udzielanych pacjentom leczonym w Pracowni Radiologii Zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert 

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]

"Konkurs ofert nr 29 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kwalifikacji lekarskiej osób do szczepień przeciwko SARS CoV-2 w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu"

Szpital Specjalistyczny Ducha świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2016.1638) zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Konkurs ofert nr 29 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kwalifikacji lekarskiej osób do szczepień przeciwko SARS CoV-2 w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

Treść ogłoszenia [pobierz]
Szczegółowe warunki konkursu [pobierz]
Rozstrzygnięcie konkursu [pobierz]